096550
واحد ارتباط با مشتریان سایپا
رفع ابهام، هرگونه اطلاعات تکمیلی در مورد خرید و فروش خودرو
021-54945

مشاورین گسترش الکترونیک ایما
پشتیبانی مشکلات فنی وبسایت فروش اینترنتی
تهران خیابان استاد نجات الهی خیابان سپند شرقی پلاک 37، طبقه سوم
تلفن: 021-88854627
شماره تماس بانک های عامل
021-42739000
021-27312733
021-84080
021-2318
021-84080
021-23505
021-85949
021-84080